Juridische procedures met Technip Benelux BV mbt Spyro software

Technip/ KTI BV: Irresponsible conduct -Bribery - Fraud- False claims for litigation- Misleading advertisements - Probably Instigation to perjury

Wie zijn de auteurs/ makers van de Spyro-7902 software ?

Sinds 1980 wordt er geprocedeerd door Technip Benelux BV (voorheen KTI BV) in Nederland en (van 1989- 1992) ook in de USA tegen ir. Alfred Mol. Uiteraard passen deze procedures bij de poging tot monopoliseren van simulatie-software voor stoomkraken. Deze web-site is bedoeld om overzicht en inzicht in eea te geven gezien de misleidende info van de wederpartij.

Achtergrond:

Ir. Alfred Mol (verder genoemd: AM) heeft gewerkt bij KTI BV als product line manager olefins. In deze capaciteit en later als zelfstandig ondernemer tw AM Associates LTD heeft AM een heel aantal artikelen gepubliceerd over stoomkraken in de leading magazines. Since 1978 Alfred Mol has been an independent entrepreneur (software & consulting services) in the field of steam cracking (aka pyrolysis).

Het Spyro® computer programma is ontwikkeld aan de Politecnico te Milaan door staff en vele graduates over de periode 1968-1970. De basis van deze software is de reactietabel met 500 chemische reacties. KTI is een samenwerking met het Italiaanse team begonnen, echter die samenwerking is begin 1979 opgezegd door het Italiaanse team. In Februari 1980 is Pyrotec NV (Curaçao) een exclusieve licentie-overeenkomst (voor 5 jaar) met Dente, Ranzi en Losco aangegaan. NB Pyrotec NV was een dochter van de moedermij van KTI en dus niet van KTI BV. FYI Pyrotec NV has been liquidated in 1979 - without transfer of any right to KTI BV/ Technip.

De relatie van AM met het KTI topmanagement verslechterde in 1978, nadat AM de beschuldiging van "kickbacks" (dwz corruptie) had opgebracht. Alfred Mol is in 1978 dan als zelfstandige consulting engineer begonnen, kort daarna als AM Assocates LTD. 

Pyrotec NV heeft in 1985 voor nog eens 5 jaar de licentie-overeenkomst verlengd. Tgv belastingfraude in NL en B is in 1989 Pyrotec NV eenvoudigweg geliquideerd. In December 1989 is dan Pyrotec BV (dus niet Pyrotec NV maar een andere firma) een overeenkomst aangegaan met Dente, Ranzi en Pierucci. Losco wordt (merkwaardig genoeg) niet genoemd in deze overeenkomst. Ook co-author G. Antolini wordt niet genoemd. Daarom is het plausibel aantenemen, dat deze nieuwe overeenkomst betrekking heeft op een latere versie van het Spyro programma - aangezien de bedoelde Spyro-7902 een rommelversie is (volgens de deskundige dr. ir. P. Wormer). 

Het grote Franse ingenieursbureau Technip (in de CAC-40 index) heeft KTI na 2000 overgenomen. NB Technip, Parijs is bekend vanwege de recente veroordeling in de grote Nigeriaanse “bribery” (omkoop)-affaire.

Technip sets aside $335 mln for Nigeria bribes case | Reuters

Technip Benelux/ KTI BV is bekend vanwege diverse bribery affaires (ELF Feyzin France, OMV – Austria (via the agent Stojan in Vienna), INA- Yugoslavia, SIR and Rumianca-Italy...) zoals oa genoemd in de deposition produced by KTI. Spyro® is registered trademark voor Technip. 

De (beweerde) makers van de Spyro software

De ontwikkeling van deze software aan de Politecnico, Milaan is als een academische exercitie begonnen. De ontwikkeling was "organisch", zodat velen hebben bijgedragen. Dan hebben in principe allen die hebben bijgedragen ook auteursrechten. Uiteraard willen de hoogleraren zich graag de rechten toe-eigenen, en dit past ook KTI/ Technip, immers anders is de overdracht van auteursrechten vrijwel ondoenlijk. Bij Kort Geding in 1993 en ook bij de bodem procedure stelt Technip steeds expliciet dat de makers (rechthebbenden) voor de Spyro-versie van 1979 de Italianen Dente, Ranzi en Losco zijn. Ook is door Technip expliciet gesteld, dat de reactietabel de eigenlijke know-how is. Bij het contract van 1990 wordt wel Pierucci als maker genoemd (en Losco niet). Dit lijkt dan ook een latere Spyro-versie te betreffen, maar het Hof stelt gewoon dat ook Pierucci maker is van de Spyro-7902..... Ergo, het Hof interpreteeert zoals het uitkomt. Voor een normaal mens is deze interpretatie mbt de makers/ rechthebbenden onzinnig en partijdig.

NB Bij het eerste verhoor (dwz de "deposition" bij de US procedure) in 1992 heeft Ranzi verklaard dat het Spyro programma gemaakt is door "many people". Bij later verhoor in Den Haag hebben Ranzi en Dente verklaard, dat het Spyro programma gemaakt is door Dente/ Ranzi/ Losco. M.a.w. 12 jaar later (en wijzer) heeft Ranzi zijn verklaring gewijzigd. Als de rechthebbenden "many people" zijn (zoals Ranzi stelt in 1992), dan kan KTI/ Technip geen rechten hebben verkregen zoals gesteld. Ergo, het lijkt er erg veel op, dat Ranzi/Dente/ Losco een valse/ meinedige verklaring hebben afgelegd in Den Haag in 2004. Het lijkt nogal plausibel, dat eea op aandringen van Technip zal zijn gebeurd, immers Technip is daarbij gebaat..... NB Technip/ KTI heeft geweigerd de US "deposition" van Ranzi te overleggen. Dit bevestigt deze indruk

Procedures in NL 1980-1990:

In September 1980 is Pyrotec NV (tesamen met KTI BV) een Kort Geding nr 80/653 tegen AM begonnen op basis van inbreuk auteursrecht en misbruik geheime know-how. Echter aangezien Pyrotec niet bereid was mee te werken aan een deskundigenonderzoek, daarom kon de KG rechter Bondam eenvoudig de eisen van Pyrotec NV/ KTI afwijzen.

NB Ook bij dagvaarding werd geheel misleidend gesteld dat "KTI houdster van alle aandelen van Pyrotec is geworden". Echter niet KTI BV maar de moedermij van KTI BV was de eigenaar van de aandelen van Pyrotec NV. Zoals gebleken is na overleg van de contracten van Pyrotec NV (pas in December 1994) had Pyrotec NVgeen auteursrechten verkregen, maar slechts een exclusieve licentie voor de periode 1980-1990. Bovendien is Pyrotec NV geliquideerd en heeft geen enkele partij de aandelen en eventuele copyright-rechten zo kunnen overnemen. Dit soort misleidende en valse voorstelling van zaken is vrij normaal bij KTI/ Technip.

Bodemprocedure 80/5207: hierbij dezelfde dagvaarding. De arrondissements-rechtbank/ Gerechtshof beslist tot deskundigenonderzoek. Partij AM doet voorstel voor deskundigenonderzoek, echter KTI/ Pyrotec reageren meer dan 3 jaar niet hierop. Blijkbaar is er bij KTI/ Pyrotec geen interesse in deskundigenonderzoek. Bijgevolg vraagt de advocaat van AM verval van instantie. Dit wordt dan in 1989 toegewezen.

US Procedures met N.A. Pyrotec/ KTI Corp. - 1989-1992

De US procedure is gedaan op basis van beweerde overdracht van auteursrecht door Pyrotec BV in Augustus 1989. Echter bij eindarrest van de NL procedure in 2010 is beslist dat KTI/ Pyrotec NV geen auteursrechten voor 1990 had. Ergo, NA Pyrotec/ KTI Corp. kan dus geen copyright op deze wijze hebben verkregen. Dit lijkt een geval van samenspanning om concurrent AM buiten spel te zetten.

In Augustus 1989 komt N.A. Pyrotec met dagvaarding voor procedure in Pennsylvania, USA. De beschuldiging is inbreuk op auteursrecht en misbruik van geheime know-how. Aangezien AM geen zaken heeft ondernomen in Pennsylvania wordt na een jaar door NA Pyrotec de procedure in Los Angeles, USA vervolgd voor een Federal Court.

Op zich lijkt er wel wat mis met de positie van wederpartij. Immers op de Form van de US Copyright Office staan vermeld als "authors" Dente en Ranzi en als "author": S. Barendregt (van KTI BV). Wellicht was Barendregt opgevoerd om de indruk te geven, dat KTI een belangrijke bijdrage aan deze software ontwikkeling heeft geleverd, maar dat is onzin. (NB Bewust vermelden van onjuiste gegevens op de Copyright Form is strafbaar.) Barendregt is geen "author" van de bedoelde versie. Ook staat vermeld dat Pyrotec "all rights" heeft overgenomen, dat is ook niet waar. Het betrof slechts een licentie-overeenkomst voor 5 jaar en later nog eens 5 jaar. URL: http://tinyurl.com/32ooh3h

Ook was nogal merkwaardig (!), dat het 50-page copyright deposit slechts zo'n 150 characters toonde. De meeste pages waren blanco of toonden maar 1 of 2 characters.

Bijgevolg de US advocaat gevraagd om via een zgn "Motion" (eenvoudig KG) de claims van KTI Corp. te laten afwijzen.

Deze Motion liep anders dan verwacht. Blijkbaar verzuimde de US advocaat (al of niet toevallig of ...) om een kort rapport van een software deskundige te overleggen. De Motion werd afgewezen en AM's advocaat kreeg zelfs expliciet een standje vanwege ondiplomatiek taalgebruik. Tja, hoe kan dat nou .....

Dan uitgebreide verhoren in LA, New York en NL. Bij zijn deposition heeft AM ook verklaard, dat hij bij een AIChE Meeting in New Orleans in 1984 of zo ook Eliseo Ranzi tegenkwam. Bij dit treffen excuseerde Ranzi zich uitgebreid voor de procedures van KTI. Spontaan stelde Ranzi, dat hij "no objection whatsoever" had tegen het aanbieden door AM van zijn pyrolyse software. NB Dit is nooit weersproken door KTI/ Ranzi.

KTI Corp. stelde expliciet geen controle over de Italiaanse authors te hebben. Dit accepteerde de US judge niet. Uiteindelijk konden dan Dente en Ranzi worden verhoord, maar geen Losco. (Naar later inzien van die verhoren was dat bij die verhoren van Dente en Ranzi eigenlijk niet behoorlijk werd verhoord.) Mogelijk was de houding van AM's advocaat beïnvloed door de (pas recente) kontakten van zijn belangrijkste cliënt CF Braun met KTI BV. NB Dit resulteerde paar jaar later in een grote opdracht voor een stoomkraker voor Braun/ KTI in Kuwait. Wel was interessant dat Ranzi bij verhoor meldde, dat de Spyro software door "many people" was gemaakt. Echter AM's advocaat ging daar verder niet op in..... nogal verdacht…... Zomer 1992 kwam KTI Corp. met voorstel voor settlen. Blijkbaar wilde KTI een beoordeling op de merites voorkomen. Dat werd in eerste instantie door AM afgewezen. In November 1992 dan toch maar geschikt, waarbij AM zich verplichtte niet meer in de USA aantebieden.

NB Na de beëindiging van de US procedure zonder beoordeling op de merites (jammer genoeg..) kwam alsnog KTI BV zich voegen en KTI BV vroeg de US Judge toestemming voor gebruik van documenten en de deposition van AM voor gebruik van procedure in NL. Deze toestemming werd verleend.

Procedures 1993- tot heden in Den Haag:

Kort na beëindiging van de US procedure op 24 December 1992 kwam er een aanzegging van de advocaat Dommering (ten verzoeke van 3 partijen t.w. KTI BV, KTI Group BV en Pyrotec NV - in liquidatie) aan AM om zich te onthouden van maken van inbreuk op auteursrecht van Spyro aangezien "althans een of meer van hen (van voorgenoemden) zijn auteursrechthebbende". Ergo, de eiser Technip/ KTI wist eind 1992 nog niet wie de rechthebbende was. URL: http://tinyurl.com/3ylh7tc

In Maart 1993 kwam dan de dagvaarding waarin gesteld werd dat KTI BV auteursrechthebbende zou zijn. Wellicht had de nieuwe advocaat mr S. deWit geadviseerd, dat het probleem van of en wie rechten heeft later wel "opgelost" kon worden (dmv beweren van "mondelinge overdracht").

Inmiddels heeft dan AM's US advocaat de betreffende US Judge middels een "Motion" gevraagd om AM bij mogelijke procedure in Nederland over oa de depositions (verhoren) van Dente en Ranzi te laten beschikken. Dit bleek pijnlijk voor de wederpartij. Bijgevolg werd als bezwaar aangevoerd, dat die verhoren niet t.b.s. mochten worden gesteld, omdat het "geheime technische info" zou bevatten. Dat is natuurlijk nogal onzinnig, omdat een US advocaat niet in kan gaan op technische merites. Bijgevolg heeft de US Judge dan het verzoek afgewezen, maar wel opgedragen de depositions 3 jaar beschikbaar te houden. NB Die 3 jaar zijn natuurlijk te weinig voor NL procedure, immers Nederlandse rechters doen het kalm aan – ook in deze procedure. I.i.g. KTI wilde het KG geen doorgang laten vinden, zo lang de US Judge nog niet beslist had om verzoek van AM. Pas toen dan dat verzoek in de US werd afgewezen, zette KTI het KG door.

Bij deze procedure heeft KTI geen enkel contract mbt overdracht van copyright geproduceerd. Kort voor de zitting op het kantoor van AM's advocaat mr D. den Hertog (later landsadvocaat) zag AM een handgeschreven fax met aanhef "Beste Dirk". In deze fax werd gesteld dat het KG van deze middag heel belangrijk voor ondergetekende Severin (de Wit, dwz de advocaat van Technip !) was. Tja, zo'n fax van advocaat (van de wederpartij) mr Severin de Wit aan AM's advocaat is nogal verdacht, maar wat doe je eraan .... NB Die fax werd ook niet ontkend door mr SdeWit of mr Den Hertog. Overigens noemde mr Den Hertog deze advocaat mr SdeWit expliciet een "vlerk." Na afloop van de KG zitting stelde AM's advocaat mr Den Hertog expliciet, dat hij verder geen zin had in zo'n procedure. Bijgevolg dan maar mr Huib Mars (tennis clubgenoot) als advocaat gevraagd. Bij tussenvonnis van dit KG 93/677 werd dan als deskundige prof. Moulijn benoemd.

Het rapport van de aangestelde deskundige Moulijn stelde dat:

1. oa het kinetisch schema (reactietabel) valt onder know-how (zoals ook gesteld in het Rapport Barendregt geproduceerd door KTI), en

2. een deel van de Phenics Fortran souce code overeenstemde met de Spyro Fortran code - zonder te melden of dit wel een copyrightable onderdeel betreft. Ergo, geen conclusie van enige inbreuk op auteursrecht.

NB Als een kinetisch schema of i.d. valt onder know-how, dan wordt het NIET beschermd door auteursrecht. Dan kan het alleen beschermd worden dmv geheimhouding. Bij aanvang procedure had KTI dan ook gesteld dat het geheime know-how betrof, maar dat was niet waar - en is 15 jaar later (!) bij appel bevestigd.

Het latere Phenix programma is geen onderdeel van de procedures geweest.

ij het volgende tussenvonnis KG 93/677 van 14 Maart 1994 verstuurde abusievelijk een stagiaire van mr SdeWit een concept (!) van het tussenvonnis (van KG rechter EJ Numann) aan AM's advocaat. NB Hierover dan een klacht ingediend bij mr Van Delden (Raad voor Rechtspraak) over afgeven van dit concept-vonnis door KG rechter Numann. In het tussenvonnis van 14 Maart 1994 werden AM een aantal draconische ver- en geboden opgelegd. Zelfs was ten onrechte in KG vonnis gesteld, dat AM misbruik had gemaakt van geheime know-how van KTI. Immers op de zitting had KTI's advocaat op vraag van KG rechter mr Numann moeten bevestigen, dat AM geen toegang had kunnen hebben tot geheime Spyro know-how bij KTI, omdat KTI die know-how niet bezat in die tijd. URL: http://tinyurl.com/35rdtgt

Ergo, KG rechter Numann schreef zoals het hem (en KTI) uitkwam, de feiten spelen geen rol.... KG rechter Numann is duidelijk partijdig. NB In 2000 is mr EJ Numann benoemd in de Hoge Raad en oordeelt dan weer over deze zaak....

Aangezien KTI toestemming van de US Judge heeft gekregen om een selectie van produkties uit de US procedure te gebruiken voor NL procedure (en AM geen toestemming kreeg tot gebruik van depositions en source code), daarom is AM van mening dat er sprake is van "Unequality of arms". Bijgevolg hiervoor cassatie ingesteld. Op 6 Febr. 1998 wordt dit door de Hoge Raad afgewezen met als motivatie, dat AM hier bij NL procedure eerder om had moeten vragen. URL: http://preview.tinyurl.com/34edva2 De argumentatie dat AM hier eerder naar had moeten vragen is nogal merkwaardig, omdat het eindarrest bodemprocedure pas in September 2010 (dwz 12 jaar later....) komt.

Hoewel AM de beweerde rechten van KTI direct heeft bestreden en eiser KTI geen contracten mbt overdracht van auteursrechten heeft geproduceerd in deze procedure toch werd een voorlopig verbod opgelegd. Op verzoek van AM was ook aan KTI een verbod opgelegd. AM is wel in beroep gegaan, en KTI is niet in beroep gegaan. Ergo, het verbod opgelegd aan KTI kreeg dus kracht van gewijsde.

Merkwaardig genoeg liet KTI namens deze expliciet verboden (op straffe van dwangsom van 1 miljoen) maatregel beslag leggen op de Saab van AM. Vervolgens zorgde AM's advocaat voor slimme timing van betekening KG vonnis, zodat KTI aangezegd kon worden 6X de dwangsom van 1 miljoen te hebben verbeurd.

Hierop dan executiegeschil KG94/949: KTI stelt dat geen dwangsommen zijn verbeurd, omdat de fout door de deurwaarder zou zijn gemaakt. En ook stelt KTI dat AM door de vergissing niet in zijn belangen is geschaad. Merkwaardig genoeg volgt KG rechter mr B.C. Punt deze onzinnige redenering van KTI. Dat is toch onbegrijpelijk. KTI executeert op basis van een verboden grond, en komt dan maanden later met de bewering dat er sprake is van een vergissing. Tja, dat kan iedereen stellen. Het lijkt er meer op, dat KG rechter Punt de procespartij KTI en corrupte collega-rechter Numann wilde helpen.


Claims regarding Illegal Jurisdiction to the State of the Netherlands
Already at the Short Proceeding KG93/677 of KTI vs Alfred Mol the conduct of the Judge mr EJ Numann was unacceptable and criminal. This judge acted all alone so without a registrar which is prescribed. As a consequence the judgement was seriously flawed. Judge Numann had written that Alfred Mol had abused confidential know-how of KTI. This was nonsense and even admitted by KTI's attorney mr Severin de Wit. The attorney for AM was so correct to provide an Affidavit outlining that the judgement was quite incorrect. BTW As such KTI did not have that confidential know-how i.e. the Kinetic Scheme, so AM could not have abused that "secret know-how". Apparently KTI staff did not know that you could also acquire this "secret know-how"  at the library of the Politecnico and also from the authors of the theses. Anyway AM has gone to the President of this Court i.e. mr Van Delden and has reported the criminal conduct of Judge mr EJ Numann. As is usual the President does not accuse one of this judges, so much talk etc., but no replacement of Judge Numann. 
At later stage we have filed a claim to mr EJ Numann for € 1.8 million. And AM has also submitted claims to judge mr BC Punt and to mrs. Josinne Fasseur-van Santen, in total claims for € 6.1 million.

BTW Mr EJ Numann has been for 10 years the secretary of Liberal-Jewish Community. Also mrs Josinne Fasseur-van Santen and ministers Hirsch Ballin, Job Cohen, Asscher are jewish.